පිටුවේ ඉතිහාසය

13 මාර්තු 2017

12 ජූනි 2016

23 ජනවාරි 2014

11 මාර්තු 2013

16 පෙබරවාරි 2013

27 නොවැම්බර් 2012

15 සැප්තැම්බර් 2012

27 මැයි 2012

26 මැයි 2012

9 ජනවාරි 2012

1 ජනවාරි 2012

25 දෙසැම්බර් 2011

21 නොවැම්බර් 2011

15 ඔක්තෝබර් 2011

12 ඔක්තෝබර් 2011

25 සැප්තැම්බර් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/2016" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි