පිටුවේ ඉතිහාසය

13 මාර්තු 2017

23 ජනවාරි 2014

6 මැයි 2013

11 මාර්තු 2013

15 පෙබරවාරි 2013

29 දෙසැම්බර් 2012

28 නොවැම්බර් 2012

12 සැප්තැම්බර් 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/1986" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි