පිටුවේ ඉතිහාසය

15 ජනවාරි 2017

30 ජූනි 2014

29 සැප්තැම්බර් 2011

10 සැප්තැම්බර් 2011

1 සැප්තැම්බර් 2011

9 ජූනි 2010

8 ජූනි 2010

7 ජූනි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/‍දේශගුණික_විපර්යාස" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි