පිටුවේ ඉතිහාසය

29 අගෝස්තු 2016

5 ජූලි 2016

11 මාර්තු 2013

30 ජනවාරි 2013

10 ජනවාරි 2013

18 ජනවාරි 2012

25 නොවැම්බර් 2011

22 අගෝස්තු 2011

3 අගෝස්තු 2011

23 ජූලි 2011

11 ජූලි 2011

5 ජූලි 2011

11 පෙබරවාරි 2011

17 දෙසැම්බර් 2010

30 නොවැම්බර් 2010

20 අගෝස්තු 2010

19 අගෝස්තු 2010

26 මැයි 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

15 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/හරිත_විප්ලවය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි