පිටුවේ ඉතිහාසය

24 ඔක්තෝබර් 2020

25 ජූලි 2016

30 මැයි 2015

20 ජනවාරි 2014

18 ඔක්තෝබර් 2013

2 අප්‍රේල් 2013

15 මාර්තු 2013

9 මාර්තු 2013

12 පෙබරවාරි 2013

11 පෙබරවාරි 2013

14 ජනවාරි 2013

3 ජනවාරි 2013

24 දෙසැම්බර් 2012

22 දෙසැම්බර් 2012

16 ඔක්තෝබර් 2012

16 සැප්තැම්බර් 2012

25 අගෝස්තු 2012

3 අගෝස්තු 2012

1 අගෝස්තු 2012

29 මැයි 2012

5 මැයි 2012

30 අප්‍රේල් 2012

24 අප්‍රේල් 2012

5 අප්‍රේල් 2012

26 ජනවාරි 2012

29 දෙසැම්බර් 2011

19 නොවැම්බර් 2011

23 ඔක්තෝබර් 2011

16 ඔක්තෝබර් 2011

3 ඔක්තෝබර් 2011

2 ඔක්තෝබර් 2011

30 සැප්තැම්බර් 2011

20 සැප්තැම්බර් 2011

19 සැප්තැම්බර් 2011

24 අගෝස්තු 2011

12 අගෝස්තු 2011

7 ජූලි 2011

4 ජූනි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/හයිද්‍රාබාද්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි