පිටුවේ ඉතිහාසය

23 ජනවාරි 2020

14 ජනවාරි 2018

3 සැප්තැම්බර් 2017

19 පෙබරවාරි 2017

23 දෙසැම්බර් 2015

8 මැයි 2015

19 දෙසැම්බර් 2014

24 ජූලි 2014

26 නොවැම්බර් 2013

2 අප්‍රේල් 2013

15 මාර්තු 2013

8 මාර්තු 2013

22 පෙබරවාරි 2013

2 පෙබරවාරි 2013

1 පෙබරවාරි 2013

29 ජනවාරි 2013

18 ජනවාරි 2013

28 දෙසැම්බර් 2012

24 දෙසැම්බර් 2012

16 දෙසැම්බර් 2012

29 නොවැම්බර් 2012

19 නොවැම්බර් 2012

17 නොවැම්බර් 2012

11 ඔක්තෝබර් 2012

15 සැප්තැම්බර් 2012

13 සැප්තැම්බර් 2012

13 අගෝස්තු 2012

24 ජූනි 2012

23 ජූනි 2012

5 ජූනි 2012

1 ජූනි 2012

19 මැයි 2012

11 මැයි 2012

8 මැයි 2012

6 මැයි 2012

9 අප්‍රේල් 2012

29 මාර්තු 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සෝවියට්_සංගමය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි