පිටුවේ ඉතිහාසය

26 ජූනි 2018

3 මැයි 2018

11 මාර්තු 2013

1 නොවැම්බර් 2012

13 ඔක්තෝබර් 2012

18 සැප්තැම්බර් 2012

17 සැප්තැම්බර් 2012

23 අගෝස්තු 2012

7 මාර්තු 2012

16 පෙබරවාරි 2012

16 දෙසැම්බර් 2011

1 නොවැම්බර් 2011

9 සැප්තැම්බර් 2011

9 මැයි 2011

25 අප්‍රේල් 2011

16 මාර්තු 2011

21 ජනවාරි 2011

19 දෙසැම්බර් 2010

21 මැයි 2010

19 මැයි 2010

31 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සේවාදායක_පරිගණකය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි