පිටුවේ ඉතිහාසය

7 දෙසැම්බර් 2021

15 ඔක්තෝබර් 2019

24 පෙබරවාරි 2018

11 මාර්තු 2013

8 මාර්තු 2013

7 මාර්තු 2013

2 සැප්තැම්බර් 2012

16 අගෝස්තු 2012

25 මැයි 2012

21 මැයි 2012

22 මාර්තු 2012

12 ඔක්තෝබර් 2010

30 සැප්තැම්බර් 2010

8 මැයි 2010

8 මාර්තු 2010

2 පෙබරවාරි 2010

22 ජනවාරි 2010

13 දෙසැම්බර් 2009

11 මැයි 2009

29 අප්‍රේල් 2009

4 අප්‍රේල් 2009

11 මාර්තු 2009

23 දෙසැම්බර් 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සෙංගමාලය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි