පිටුවේ ඉතිහාසය

7 ජනවාරි 2017

10 සැප්තැම්බර් 2016

2 දෙසැම්බර් 2015

9 ඔක්තෝබර් 2013

11 මාර්තු 2013

19 පෙබරවාරි 2013

5 පෙබරවාරි 2013

6 නොවැම්බර් 2012

25 ජූනි 2012

9 මාර්තු 2012

14 ඔක්තෝබර් 2011

21 ජූලි 2011

19 ජූනි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සූර්යකේන්ද්‍රීය_වාදය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි