පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

30 ජනවාරි 2013

18 මැයි 2012

22 ජනවාරි 2012

11 ජනවාරි 2012

26 දෙසැම්බර් 2011

14 දෙසැම්බර් 2011

15 අගෝස්තු 2011

15 ජූලි 2011

4 අප්‍රේල් 2011

15 ජනවාරි 2011

8 අගෝස්තු 2010

14 මැයි 2010

12 මැයි 2010

10 අගෝස්තු 2009

10 ජූනි 2009

24 මැයි 2009

23 මැයි 2009

30 මාර්තු 2009

6 මාර්තු 2009

4 මාර්තු 2009

3 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සුපිරි_සන්නායකතාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි