පිටුවේ ඉතිහාසය

16 දෙසැම්බර් 2020

10 ජූනි 2016

9 ජූනි 2016

8 ජූනි 2016

9 ජනවාරි 2012

13 දෙසැම්බර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

24 මැයි 2010

7 පෙබරවාරි 2010

16 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සුපිරි_නිරූපිකාවන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි