පිටුවේ ඉතිහාසය

11 අගෝස්තු 2021

9 ජූලි 2021

28 අගෝස්තු 2020

18 අප්‍රේල් 2020

27 ජූලි 2019

5 ජූලි 2019

20 මාර්තු 2019

11 පෙබරවාරි 2018

4 පෙබරවාරි 2018

18 ජනවාරි 2018

26 දෙසැම්බර් 2017

29 ඔක්තෝබර් 2017

17 මාර්තු 2016

10 නොවැම්බර් 2014

21 පෙබරවාරි 2014

29 අගෝස්තු 2013

23 ජූනි 2013

6 මැයි 2013

19 මාර්තු 2013

11 මාර්තු 2013

27 පෙබරවාරි 2013

9 පෙබරවාරි 2013

18 දෙසැම්බර් 2012

17 නොවැම්බර් 2012

15 නොවැම්බර් 2012

24 ඔක්තෝබර් 2012

1 ජූනි 2012

13 මැයි 2012

8 නොවැම්බර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සුනාමි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි