පිටුවේ ඉතිහාසය

2 අප්‍රේල් 2013

22 අගෝස්තු 2012

27 නොවැම්බර් 2010

25 සැප්තැම්බර් 2010

19 සැප්තැම්බර් 2010

2 ජූලි 2010

23 පෙබරවාරි 2010

16 අගෝස්තු 2009

25 මැයි 2009

19 මැයි 2009

11 අප්‍රේල් 2009

7 පෙබරවාරි 2009

30 ජනවාරි 2009

5 ජනවාරි 2009

4 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සුජාතා_විද්‍යාලය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි