පිටුවේ ඉතිහාසය

9 ජනවාරි 2021

1 ඔක්තෝබර් 2020

19 පෙබරවාරි 2020

30 සැප්තැම්බර් 2019

9 පෙබරවාරි 2018

20 ජනවාරි 2018

17 නොවැම්බර් 2017

18 අගෝස්තු 2017

13 ජූලි 2017

30 ජූනි 2017

21 ජූනි 2017

15 සැප්තැම්බර් 2016

1 ජූලි 2016

4 පෙබරවාරි 2016

18 අගෝස්තු 2015

8 ජූනි 2015

22 සැප්තැම්බර් 2014

21 සැප්තැම්බර් 2014

2 සැප්තැම්බර් 2014

1 සැප්තැම්බර් 2014

18 මැයි 2014

29 මැයි 2013

7 මාර්තු 2013

17 ජනවාරි 2013

16 ජනවාරි 2013

15 ජනවාරි 2013

1 ජනවාරි 2013

22 නොවැම්බර් 2012

27 මාර්තු 2012

15 මාර්තු 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සිංහල_අකුරු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි