පිටුවේ ඉතිහාසය

27 සැප්තැම්බර් 2023

1 ඔක්තෝබර් 2022

29 අගෝස්තු 2013

28 අගෝස්තු 2013

17 අප්‍රේල් 2013

10 අප්‍රේල් 2013

25 අගෝස්තු 2011

1 ඔක්තෝබර් 2010

13 නොවැම්බර් 2007

1 නොවැම්බර් 2007

21 ඔක්තෝබර් 2007

4 ඔක්තෝබර් 2007

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සිංග්ලිශ්_වදන්සකසනය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි