පිටුවේ ඉතිහාසය

18 මැයි 2023

19 දෙසැම්බර් 2022

7 දෙසැම්බර් 2022

19 අප්‍රේල් 2022

17 අප්‍රේල් 2022

18 සැප්තැම්බර් 2016

7 සැප්තැම්බර් 2010

17 ඔක්තෝබර් 2009

7 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සැකිල්ල:ශුද්ධපවිත්‍ර" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි