පිටුවේ ඉතිහාසය

17 සැප්තැම්බර් 2020

12 සැප්තැම්බර් 2020

4 සැප්තැම්බර් 2011

28 අගෝස්තු 2011

26 අගෝස්තු 2011

25 අගෝස්තු 2011

14 අප්‍රේල් 2009

19 නොවැම්බර් 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සැකිල්ල:පොදුවසම-ස්වයං" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි