පිටුවේ ඉතිහාසය

22 ජූනි 2022

15 අගෝස්තු 2014

23 ජනවාරි 2014

4 ජනවාරි 2014

17 අගෝස්තු 2013

6 ජූලි 2013

14 මැයි 2013

11 මාර්තු 2013

3 මාර්තු 2013

28 පෙබරවාරි 2013

11 ජනවාරි 2012

2 දෙසැම්බර් 2011

27 නොවැම්බර් 2011

1 ජූනි 2011

15 අප්‍රේල් 2009

9 අප්‍රේල් 2008

15 නොවැම්බර් 2007

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සැකිල්ල:ප්‍රලේඛනය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි