පිටුවේ ඉතිහාසය

9 අගෝස්තු 2013

16 අප්‍රේල් 2013

1 ඔක්තෝබර් 2012

9 ජූනි 2012

8 අප්‍රේල් 2012

31 මාර්තු 2012

14 මාර්තු 2012

19 පෙබරවාරි 2012

24 නොවැම්බර් 2010

28 පෙබරවාරි 2010

19 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සැකිල්ල:දේශපාලනය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි