පිටුවේ ඉතිහාසය

17 ඔක්තෝබර් 2022

31 ජූලි 2021

18 ජනවාරි 2017

15 ජනවාරි 2017

15 සැප්තැම්බර් 2016

20 අප්‍රේල් 2013

11 මාර්තු 2013

28 පෙබරවාරි 2013

2 මාර්තු 2012

2 ඔක්තෝබර් 2011

11 පෙබරවාරි 2011

3 පෙබරවාරි 2011

3 දෙසැම්බර් 2010

11 සැප්තැම්බර් 2007

12 අප්‍රේල් 2006

12 සැප්තැම්බර් 2005

11 සැප්තැම්බර් 2005

9 සැප්තැම්බර් 2005

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සැකිල්ල:අංකුරය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි