පිටුවේ ඉතිහාසය

31 ජනවාරි 2016

11 මාර්තු 2013

1 මාර්තු 2013

28 අප්‍රේල් 2012

8 දෙසැම්බර් 2007

6 දෙසැම්බර් 2007

5 දෙසැම්බර් 2007

4 දෙසැම්බර් 2007

30 අප්‍රේල් 2006

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සැකිල්ල:!" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි