පිටුවේ ඉතිහාසය

24 අප්‍රේල් 2021

4 ජනවාරි 2021

7 දෙසැම්බර් 2020

15 පෙබරවාරි 2018

14 අගෝස්තු 2016

21 මාර්තු 2016

11 මාර්තු 2013

21 ජනවාරි 2013

26 දෙසැම්බර් 2012

9 ඔක්තෝබර් 2012

29 අප්‍රේල් 2012

26 දෙසැම්බර් 2011

8 නොවැම්බර් 2011

6 නොවැම්බර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

5 ජූනි 2010

11 මැයි 2010

4 මැයි 2010

3 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සාරිපුත්ත_රහතන්වහන්සේ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි