පිටුවේ ඉතිහාසය

17 මැයි 2020

15 සැප්තැම්බර් 2014

14 සැප්තැම්බර් 2014

31 මැයි 2013

28 මැයි 2013

15 මාර්තු 2013

11 මාර්තු 2013

22 දෙසැම්බර් 2012

6 දෙසැම්බර් 2012

20 ඔක්තෝබර් 2012

19 ඔක්තෝබර් 2012

22 අප්‍රේල් 2012

17 ජනවාරි 2012

16 ඔක්තෝබර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

24 ජූලි 2011

20 ජූනි 2011

23 මැයි 2010

5 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සාර්ව_ආර්ථික_විද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි