පිටුවේ ඉතිහාසය

5 ජනවාරි 2021

16 දෙසැම්බර් 2020

11 මාර්තු 2013

12 ජනවාරි 2012

25 සැප්තැම්බර් 2011

12 නොවැම්බර් 2010

22 ඔක්තෝබර් 2010

26 මැයි 2010

4 මාර්තු 2010

8 පෙබරවාරි 2010

15 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සාමාන්‍ය_අවකල_සමීකරණ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි