පිටුවේ ඉතිහාසය

16 ජූනි 2015

7 අප්‍රේල් 2015

11 මාර්තු 2013

25 ජනවාරි 2013

11 ජනවාරි 2013

10 ජනවාරි 2013

13 පෙබරවාරි 2012

5 පෙබරවාරි 2012

4 පෙබරවාරි 2012

19 නොවැම්බර් 2011

4 ජූනි 2011

1 ජූනි 2011

4 මැයි 2011

28 අප්‍රේල් 2011

19 මාර්තු 2011

18 මාර්තු 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ස්වොට්_(SWOT)_විශ්ලේෂණය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි