පිටුවේ ඉතිහාසය

1 ඔක්තෝබර් 2021

9 ජූනි 2021

17 නොවැම්බර් 2020

30 ඔක්තෝබර් 2020

16 අගෝස්තු 2016

20 දෙසැම්බර් 2013

18 අගෝස්තු 2013

27 අප්‍රේල් 2013

30 සැප්තැම්බර් 2011

26 මැයි 2010

7 පෙබරවාරි 2010

13 දෙසැම්බර් 2009

9 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ස්වභාවික_පරිසරය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි