පිටුවේ ඉතිහාසය

13 සැප්තැම්බර් 2016

11 මාර්තු 2013

11 ජනවාරි 2013

28 සැප්තැම්බර් 2012

23 අගෝස්තු 2012

13 අගෝස්තු 2012

2 මැයි 2012

2 දෙසැම්බර් 2011

12 ජූනි 2011

25 මැයි 2011

24 මැයි 2011

22 මාර්තු 2011

7 මාර්තු 2011

16 නොවැම්බර් 2010

12 නොවැම්බර් 2010

3 නොවැම්බර් 2010

4 අගෝස්තු 2010

8 ජූලි 2010

21 මැයි 2010

19 මැයි 2010

31 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ස්නයිෆර්_තුවක්කු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි