පිටුවේ ඉතිහාසය

20 පෙබරවාරි 2015

11 මාර්තු 2013

16 ජනවාරි 2013

14 ජනවාරි 2013

9 සැප්තැම්බර් 2012

23 අගෝස්තු 2012

4 ජූලි 2012

23 අප්‍රේල් 2012

10 මාර්තු 2012

3 මාර්තු 2012

30 ජනවාරි 2012

5 දෙසැම්බර් 2011

1 ඔක්තෝබර් 2011

19 ජූනි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ස්කන්ධ_ක්‍රමාංකය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි