පිටුවේ ඉතිහාසය

8 අප්‍රේල් 2019

16 පෙබරවාරි 2016

11 අගෝස්තු 2015

11 මාර්තු 2013

9 පෙබරවාරි 2013

8 අගෝස්තු 2012

24 මැයි 2012

9 ජනවාරි 2012

30 නොවැම්බර් 2011

23 ඔක්තෝබර් 2011

8 සැප්තැම්බර් 2011

12 අගෝස්තු 2011

8 ජූලි 2011

24 ජූනි 2011

25 මැයි 2011

18 ජනවාරි 2011

8 ජනවාරි 2011

7 ජනවාරි 2011

13 සැප්තැම්බර් 2010

17 අගෝස්තු 2010

13 අගෝස්තු 2010

12 අගෝස්තු 2010

10 අගෝස්තු 2010

24 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

15 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සව්ම්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි