පිටුවේ ඉතිහාසය

25 ජූලි 2021

6 ජූලි 2020

2 ජූනි 2020

28 පෙබරවාරි 2020

21 නොවැම්බර් 2019

20 නොවැම්බර් 2019

19 ඔක්තෝබර් 2017

9 මාර්තු 2017

29 ජනවාරි 2016

20 නොවැම්බර් 2014

23 නොවැම්බර් 2013

21 නොවැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

15 මාර්තු 2012

10 මාර්තු 2012

6 නොවැම්බර් 2011

3 නොවැම්බර් 2011

19 නොවැම්බර් 2010

17 නොවැම්බර් 2010

3 ඔක්තෝබර් 2010

20 අගෝස්තු 2010

8 ජූනි 2010

4 අප්‍රේල් 2010

28 ජනවාරි 2010

26 ජනවාරි 2010

24 දෙසැම්බර් 2009

30 නොවැම්බර් 2009

29 නොවැම්බර් 2009

21 නොවැම්බර් 2009

20 නොවැම්බර් 2009

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සරත්_ෆොන්සේකා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි