පිටුවේ ඉතිහාසය

27 දෙසැම්බර් 2022

15 සැප්තැම්බර් 2016

11 මාර්තු 2013

1 ඔක්තෝබර් 2012

15 පෙබරවාරි 2012

1 ජනවාරි 2012

21 මැයි 2010

19 මැයි 2010

30 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සම්මත_අපගමනය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි