පිටුවේ ඉතිහාසය

14 සැප්තැම්බර් 2016

11 මාර්තු 2013

21 පෙබරවාරි 2013

9 නොවැම්බර් 2012

15 ඔක්තෝබර් 2012

28 අගෝස්තු 2012

20 මැයි 2012

12 මැයි 2010

27 මැයි 2009

14 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/සත්ත්‍ව_සංහතිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි