පිටුවේ ඉතිහාසය

4 ජනවාරි 2021

9 දෙසැම්බර් 2020

18 ජූලි 2013

11 මාර්තු 2013

16 සැප්තැම්බර් 2012

7 ජනවාරි 2012

29 සැප්තැම්බර් 2011

27 අගෝස්තු 2011

21 අගෝස්තු 2011

16 ජූනි 2011

30 ඔක්තෝබර් 2010

26 සැප්තැම්බර් 2010

21 සැප්තැම්බර් 2010

3 ජූලි 2010

20 මැයි 2010

19 මැයි 2010

10 මැයි 2010

13 මාර්තු 2010

5 දෙසැම්බර් 2009

5 ඔක්තෝබර් 2009

21 සැප්තැම්බර් 2009

29 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ෂෙයා_වෙයා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි