පිටුවේ ඉතිහාසය

21 නොවැම්බර් 2019

11 මාර්තු 2013

8 ජනවාරි 2013

6 දෙසැම්බර් 2012

1 දෙසැම්බර් 2012

31 ජූලි 2012

30 ජූලි 2012

2 ජූනි 2012

12 අප්‍රේල් 2012

11 අප්‍රේල් 2012

4 පෙබරවාරි 2012

16 ජනවාරි 2012

23 ඔක්තෝබර් 2011

5 සැප්තැම්බර් 2011

17 ජූලි 2011

30 ජූනි 2011

18 ජූනි 2011

12 ජූනි 2011

1 මැයි 2011

27 අප්‍රේල් 2011

28 ජනවාරි 2011

9 ජනවාරි 2011

1 ජනවාරි 2011

24 දෙසැම්බර් 2010

23 දෙසැම්බර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ෂැංහයි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි