පිටුවේ ඉතිහාසය

12 නොවැම්බර් 2021

23 සැප්තැම්බර් 2019

20 ජූනි 2019

18 මැයි 2019

16 පෙබරවාරි 2017

27 අගෝස්තු 2016

23 ජූලි 2015

9 ජූලි 2015

8 ජූලි 2015

18 දෙසැම්බර් 2014

19 අප්‍රේල් 2014

11 අප්‍රේල් 2014

10 පෙබරවාරි 2014

11 මාර්තු 2013

15 ජනවාරි 2013

19 දෙසැම්බර් 2012

15 නොවැම්බර් 2012

14 නොවැම්බර් 2012

26 දෙසැම්බර් 2011

4 දෙසැම්බර් 2011

19 මාර්තු 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ශ්‍රී_ලංකාවේ_දේශපාලනය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි