පිටුවේ ඉතිහාසය

23 ජූලි 2020

4 මැයි 2020

27 ජනවාරි 2019

6 නොවැම්බර් 2018

15 ජූනි 2017

14 ජූනි 2017

31 දෙසැම්බර් 2015

29 ජූනි 2015

10 දෙසැම්බර් 2014

12 සැප්තැම්බර් 2014

1 සැප්තැම්බර් 2014

31 අගෝස්තු 2014

19 අගෝස්තු 2014

27 ජූනි 2014

22 ජූනි 2014

1 මැයි 2014

21 අප්‍රේල් 2014

7 අප්‍රේල් 2014

21 පෙබරවාරි 2014

2 ජනවාරි 2014

1 ඔක්තෝබර් 2013

14 සැප්තැම්බර් 2013

2 සැප්තැම්බර් 2013

18 අගෝස්තු 2013

17 ජූලි 2013

4 ජූලි 2013

2 ජූලි 2013

21 ජූනි 2013

19 ජූනි 2013

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ශ්‍රී_දළදා_මාළිගාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි