පිටුවේ ඉතිහාසය

24 ජූලි 2018

5 සැප්තැම්බර් 2017

15 මැයි 2015

15 අප්‍රේල් 2013

28 පෙබරවාරි 2013

24 ජූනි 2012

10 ජූනි 2012

17 මැයි 2012

16 මැයි 2012

17 ජූනි 2011

4 ජූනි 2011

1 ජූනි 2011

8 මැයි 2011

3 මැයි 2011

28 මාර්තු 2011

4 පෙබරවාරි 2011

3 ජනවාරි 2011

26 දෙසැම්බර් 2010

7 ජූනි 2010

26 මැයි 2010

18 පෙබරවාරි 2010

4 පෙබරවාරි 2010

25 දෙසැම්බර් 2009

10 ඔක්තෝබර් 2009

28 සැප්තැම්බර් 2009

27 සැප්තැම්බර් 2009

16 සැප්තැම්බර් 2009

9 සැප්තැම්බර් 2009

14 අගෝස්තු 2009

3 ජූලි 2009

8 මැයි 2009

29 අප්‍රේල් 2009

29 මාර්තු 2009

26 මාර්තු 2009

9 පෙබරවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ශල්‍යවේදය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි