පිටුවේ ඉතිහාසය

4 ජනවාරි 2021

26 දෙසැම්බර් 2020

11 මාර්තු 2013

5 පෙබරවාරි 2013

21 දෙසැම්බර් 2012

24 මැයි 2012

2 අප්‍රේල් 2012

18 මාර්තු 2012

13 පෙබරවාරි 2012

4 පෙබරවාරි 2012

12 අගෝස්තු 2011

30 ජූනි 2011

10 මාර්තු 2011

28 පෙබරවාරි 2011

5 පෙබරවාරි 2011

4 පෙබරවාරි 2011

9 ජනවාරි 2011

4 ජනවාරි 2011

18 දෙසැම්බර් 2010

12 නොවැම්බර් 2010

8 නොවැම්බර් 2010

24 සැප්තැම්බර් 2010

16 සැප්තැම්බර් 2010

15 සැප්තැම්බර් 2010

25 ජූලි 2010

26 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වෙදනලාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි