පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

10 නොවැම්බර් 2011

17 ජූනි 2011

23 අප්‍රේල් 2011

10 පෙබරවාරි 2011

28 ජූලි 2010

3 මැයි 2009

29 අප්‍රේල් 2009

24 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විසුද්ධිමග්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි