පිටුවේ ඉතිහාසය

21 දෙසැම්බර් 2015

30 ඔක්තෝබර් 2015

2 නොවැම්බර් 2014

24 ඔක්තෝබර් 2014

11 මාර්තු 2013

14 ජනවාරි 2013

21 අගෝස්තු 2012

9 මැයි 2012

26 ජනවාරි 2012

3 ජනවාරි 2012

17 නොවැම්බර් 2011

3 මැයි 2011

23 අප්‍රේල් 2011

26 සැප්තැම්බර් 2010

24 අගෝස්තු 2010

24 ජූලි 2010

11 ජූලි 2010

10 ජූලි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විෂුවල්_බේසික්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි