පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජනවාරි 2021

28 දෙසැම්බර් 2020

11 මාර්තු 2013

15 අගෝස්තු 2012

27 ජූලි 2012

25 පෙබරවාරි 2012

17 දෙසැම්බර් 2011

1 අගෝස්තු 2011

12 ජූලි 2011

4 ජූලි 2011

31 මැයි 2011

12 අප්‍රේල් 2011

24 මාර්තු 2011

17 දෙසැම්බර් 2010

12 නොවැම්බර් 2010

20 ජූනි 2010

28 මැයි 2010

4 අප්‍රේල් 2010

2 අප්‍රේල් 2010

14 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විවර්තනය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි