පිටුවේ ඉතිහාසය

5 ජනවාරි 2021

12 දෙසැම්බර් 2020

16 සැප්තැම්බර් 2016

17 පෙබරවාරි 2015

21 ජනවාරි 2012

9 ජනවාරි 2012

24 ඔක්තෝබර් 2011

23 පෙබරවාරි 2011

27 මැයි 2010

7 පෙබරවාරි 2010

10 දෙසැම්බර් 2009

9 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විලාසිතා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි