පිටුවේ ඉතිහාසය

11 ජූනි 2021

4 ජනවාරි 2021

9 දෙසැම්බර් 2020

26 ජූලි 2012

25 ජූලි 2012

24 නොවැම්බර් 2010

24 ඔක්තෝබර් 2010

3 ඔක්තෝබර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විමෝහනය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි