පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

14 ජනවාරි 2013

29 නොවැම්බර් 2012

25 නොවැම්බර් 2012

23 නොවැම්බර් 2012

9 ජූලි 2012

24 අප්‍රේල් 2012

3 ජනවාරි 2012

26 දෙසැම්බර් 2011

17 දෙසැම්බර් 2011

3 අගෝස්තු 2011

12 ජූලි 2011

4 ජූනි 2011

14 අප්‍රේල් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වින්ඩෝස්_Me" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි