පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

18 ජනවාරි 2013

2 සැප්තැම්බර් 2012

11 අගෝස්තු 2012

22 ජූලි 2012

9 ජූලි 2012

15 ජූනි 2012

18 අප්‍රේල් 2012

3 ජනවාරි 2012

11 දෙසැම්බර් 2011

6 දෙසැම්බර් 2011

25 නොවැම්බර් 2011

17 අගෝස්තු 2011

13 අගෝස්තු 2011

9 අගෝස්තු 2011

12 ජූලි 2011

12 අප්‍රේල් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වින්ඩෝස්_98" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි