පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

18 ජනවාරි 2013

17 ඔක්තෝබර් 2012

9 ජූලි 2012

15 ජූනි 2012

25 අප්‍රේල් 2012

3 ජනවාරි 2012

9 දෙසැම්බර් 2011

9 අගෝස්තු 2011

12 ජූලි 2011

17 ජූනි 2011

14 අප්‍රේල් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/වින්ඩෝස්_95" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි