පිටුවේ ඉතිහාසය

9 නොවැම්බර් 2019

8 මැයි 2019

10 පෙබරවාරි 2017

15 මාර්තු 2016

13 මාර්තු 2016

4 දෙසැම්බර් 2015

1 ඔක්තෝබර් 2015

9 මැයි 2014

2 මැයි 2014

1 මැයි 2014

29 අප්‍රේල් 2014

8 සැප්තැම්බර් 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විද්‍යාත්මක_ක්‍රමය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි