පිටුවේ ඉතිහාසය

6 නොවැම්බර් 2018

5 සැප්තැම්බර් 2016

28 ජූනි 2012

18 සැප්තැම්බර් 2011

10 සැප්තැම්බර් 2011

9 සැප්තැම්බර් 2011

9 පෙබරවාරි 2011

15 නොවැම්බර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විකිපීඩියා:Requests_for_adminship/Nominate" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි