11 මාර්තු 2013

10 මාර්තු 2013

26 ජනවාරි 2013

11 ඔක්තෝබර් 2012

5 ජූනි 2012

2 ජූනි 2012

10 අප්‍රේල් 2012

22 මාර්තු 2012

15 මාර්තු 2012

21 පෙබරවාරි 2012

16 නොවැම්බර් 2011

4 ඔක්තෝබර් 2011

18 අප්‍රේල් 2011

19 පෙබරවාරි 2011

22 සැප්තැම්බර් 2010

20 අගෝස්තු 2010

18 අගෝස්තු 2010

22 ජූලි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විකිපීඩියා:HOTCAT" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි