2 අප්‍රේල් 2013

8 පෙබරවාරි 2013

8 නොවැම්බර් 2012

7 නොවැම්බර් 2012

22 ඔක්තෝබර් 2012

17 ඔක්තෝබර් 2012

13 ඔක්තෝබර් 2012

8 ඔක්තෝබර් 2012

1 ඔක්තෝබර් 2012

2 මැයි 2012

18 දෙසැම්බර් 2011

6 සැප්තැම්බර් 2011

24 පෙබරවාරි 2011

15 පෙබරවාරි 2011

30 ජනවාරි 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/විකිපීඩියා:Embassy" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි